Innen midten av oktober hadde rundt 140 personer dødd i DR Kongo som følge av den alvorlige sykdommen.

Selv om antallet døde er relativt lavt, hemmes forebyggende virksomhet mot spredning av pågående krig og konflikt.

Bedre rustet denne gang

– Det er vel første gang vi opplever et slikt utbrudd i områder med væpnet konflikt. Med mange væpnede fraksjoner i området er situasjonen til dels uoversiktlig. Medisinsk er vi imidlertid bedre rustet denne gang enn under det store utbruddet i Vest-Afrika for tre-fire år siden, sier Lindis Hurum i Leger Uten Grenser.

En av grunnene til det er at det nå foreligger en effektiv vaksine som ble utviklet på tampen av ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2014. Vaksinen var testet på dyr allerede i 2005, men testingen på mennesker ble i 2014 intensivert i en norskledet studie.

– Under ebola-epidemien som brøt ut i 2014 greide vi i løpet av et år å gjennomføre en studie som viste at vaksinen var effektiv. Det skjedde helt på tampen av utbruddet og hadde liten effekt da, men den er nå bredt tilgjengelig og viste seg svært effektiv under utbruddet i DR Kongo i vår, sier John-Arne Røttingen, direktør i Forskningsrådet.

LES OGSÅ:

Her dør flest i Barsel

Kan begrenses av vaksine

Røttingen ledet styringsgruppen som i 2014 lyktes med den norske uttestingen av vaksinen. Han mener at denne forskningsinnsatsen, kombinert med norske myndigheters finansiering, bidrar til at det denne gang er bedre håp om å begrense spredningen.

Under utbruddet i det østlige Kongo i vår ble over 3.400 personer vaksinert, og viruset tok bare 28 liv.

– Det mest bekymringsfulle nå er at konflikt og mangel på sikkerhet gjør at helsepersonell ikke får god nok tilgang. Det betyr at det i verste fall kan bli en epidemi som løper løpsk, sier John-Arne Røttingen.

LES MER:

Velger bønn fremfor medisin

Drepte helsearbeidere

For noen uker siden angrep opprørere et behandlingssenter for ebola-pasienter i byen Butembo utenfor Beni, der to helsearbeidere ble drept. Kongos helseminister kalte drapene for en «svart dag» for alle som bekjemper virussykdommen.

Nå er frykten at viruset skal spre seg til nabolandene Burundi, Rwanda, Sør-Sudan og Uganda. Helsekoordinator Tonje Tingberg i Norges Røde Kors sier at det registreres nye tilfeller daglig, og at spredningsfaren er reell.

– Antallet smittede i Kongo beveger seg nå i retning et av de større utbruddene vi har sett historisk. For å hindre at det vokser seg større, har vi og andre satt inn en rekke tiltak for å høyne beredskapen også i nabolandene, sier Tingberg.

140 døde så langt

Av 220 smittede har rundt 140 personer dødd som følge av den alvorlige sykdommen, ifølge Verdens helseorganisasjons siste oppdatering 16. oktober.

Det nye utbruddet er delvis et resultat av befolkningens motvilje mot tiltakene som må til for å få kontroll, ifølge landets helseminister Oly Ilunga.

Det handler blant annet om ritualer ved begravelser, der man berører og vasker avdøde, noe som er høyrisikabelt ettersom ebola smitter ved direkte kontakt med kroppsvæsker fra syke eller døde.

Krevende dialog

– Når noen mister sine kjære har de sine ritualer og behov for å ta verdig farvel. Det krever god dialog når fremmede hjelpearbeidere i gule beskyttelsesdrakter kommer inn med direktiver om hvordan man skal begrave sine nærmeste, sier Tonje Tingberg i Norges Røde Kors.

Hun understreker at Røde Kors har hatt god nytte av lokale frivillige for å få forståelse for lokalbefolkningens holdninger og hvordan man kan møte deres behov. Tross konflikt har Røde Kors bidratt til å gjennomføre over 200 sikre begravelser i området de siste månedene.