Påstandene står å lese i en rapport som israelske myndigheter har publisert, og som er en oppdatert versjon av en rapport som tidligere er utgitt av Israels departement for strategiske saker og diplomati i fjor.

Norsk Folkehjelp sendte denne uka et brev til Utenriksdepartementet der de ber norske myndigheter ta avstand fra innholdet i rapporten, på samme måte som EU, som har slått fast at anklagene er uberettigede og uakseptable.

Ifølge Norsk Folkehjelp gjentar rapporten en rekke usannheter og insinuasjoner om NF og andre organisasjoner og oppfordrer EU til å kutte støtten til disse organisasjonene.

– Norsk Folkehjelp arbeider for at folkeretten og menneskerettighetene skal respekteres, og at norske selskap og institusjoner ikke på noen måte skal bidra til Israels okkupasjon av palestinske områder. Det er direkte feil at vi jobber for boikott av staten Israel. Det gjør vi ikke, sier generalsekretær Henriette Westhrin.

Hun sier at Norsk Folkehjelp følger samme linje som EU, som har innført merking av varer fra ulovlige israelske bosetninger, og som ikke gir bosetningene tilgang på EU-midler. Norsk Folkehjelp ønsker at Norge skal følge samme linje som EU.

Westhrin sier at Norsk Folkehjelp likevel understreker at det å jobbe for en boikott er en fredelig form for protest og er beskyttet av retten til ytringsfrihet. Israel har gjort det ulovlig å arbeide for en boikott.

LES OGSÅ: UD kan ikke hindre kommunal boikott av Israel