Nyheter

– Vi har satt i gang en ­prosess som innebærer en kraftig ­omstilling. Det nye landsstyret opplevde mandatet fra ­generalforsamlingen helt klart: Normisjon er nødt til å komme i balanse, koste hva det koste vil, sier Hallgeir Solberg.

Han ble valgt til ny styreleder på Normisjons generalforsamling i Grimstad i juli.

Kraftige kutt

Budsjett-­underskuddet var hovedtema da det ferske landsstyret nylig var samlet til sitt første styremøte. Tallene er svært alvorlige. De siste tre årene har Normisjon hatt et underskudd på 50 millioner. Bare i 2017 var ­underskuddet 23 millioner, og prognosene for 2018 viser at organisasjonen vil gå like mye i minus i år.