– Vi opplevde at vi ikke klarte å håndtere arrangementet på en god måte i fjor. Det ble for stort og kaotisk, sier Jarle Storebø i Porsgrunn Normisjon.