Plog har om lag 70 vikarar i systemet i dag, opplyste Arne Viste under straffesaka i Oslo tingrett. Kva som skjer med dei no, ønskjer han ikkje å gå i detalj om.