Det var strid og aksjoner rundt nye Østre Porsgrunn kirke, som ble reist etter at den gamle brant i 2011. Mange ville ha en kopi av den gamle, men det endte med et nytt kirkebygg – og heftig debatt.