Grunnen er at de 4,2 milliarder kronene som i det reviderte budsjettforslaget flyttes fra langsiktig bistand for å brukes på flyktninger her hjemme, vil skape både arbeidsplasser og skatteinntekter. Dermed vil mye av statens utgifter til flyktningene gi samfunnsøkonomiske gevinster.