Nyhet

Grunnen er at de 4,2 milliarder kronene som i det reviderte budsjettforslaget flyttes fra langsiktig bistand for å brukes på flyktninger her hjemme, vil skape både arbeidsplasser og skatteinntekter. Dermed vil mye av statens utgifter til flyktningene gi samfunnsøkonomiske gevinster.

Jobber

Økonomiprofessor Halvor Mehlum ved Universitetet i Oslo sier at i en tid der oljeprisfallet har utløst mange oppsigelser, vil flyktningtiltakene utløse kjærkommen aktivitet og jobber. Det betyr mindre arbeidsledighetsutgifter og økte skatteinntekter.

– En helt annen sak er den moralske siden av regnskapet. For meg går ikke regnestykket opp når vi tar så mye av pengene fra fattige land som trenger utvikling. Men muligens får regjeringen aksept fra en økende andel av befolkningen for å ta penger fra tradisjonell bistand, sier Mehlum.