FNs menneskerettighetsråd har i to år arbeidet med å lage regler som skal gjøre det klart hvem som har ansvaret når selskaper bryter menneskerettighetene. Mange steder driver selskaper gjennom underleverandører virksomhet som utnytter arbeidere, ødelegger livsvilkår og miljø.