Den norske innsatsen mellom 2001 og 2014 har kun delvis innfridd målet om å hindre at Afghanistan igjen ble et arnested for internasjonal terrorisme, lyder dommen fra et regjeringsoppnevnt utvalg.