Da statsbudsjettet ble lagt fram omprioriterte regjeringen 1,9 milliarder kroner fra ordinær bistand til flyktninginnsats i Norge.