Nyhet

Da statsbudsjettet ble lagt fram omprioriterte regjeringen 1,9 milliarder kroner fra ordinær bistand til flyktninginnsats i Norge.

Nå gjør Utenriksdepartementet to grep:

• Bistandsbudsjettet økes med 1,2 milliarder kroner til 34,8 milliarder.

• Så omprioriteres nye 3,5 milliarder på budsjettet.