– Med navnet Misjonsforbundet blir vi ofte forstått som en misjonsorganisasjon. Vi ønsker å fremstå mer tydelig som det vi er: Et kirkesamfunn. Det nye navnet vil kommunisere bedre, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid.