Nyhet

Komiteen er bekymret for at kristne verdier vektlegges og setter Den norske kirke i en privilegert særstilling sammenlignet med andre tros– og livssyn. Det bekymrer også komiteen at tros- og livssynsfrihet ikke nevnes i menneskerettighetskapitlet i Grunnloven.

I rapporten som ble lagt fram på søndag, blir særlig Grunnlovens paragraf 2, 4 og 16 trukket frem som problematiske (se faktaboks).

Forskjellsbehandling

– Jeg tenker at det er viktig at vi tar kritikken på alvor, sier generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros– og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys.