– Andre land vi liker å sammenligne oss med har allerede gjort det, sier Ingvill Thorsen Plesner, forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.