Fire unge menn frå Somalia. Alle braut opp frå heimlandet, kjøpte seg plass på den farefulle smuglarferda til Libya.