– Nordmenn møter innvandrere i arbeidslivet, i nabolaget, i vennekretsen, da blir også det å få en innvandrer i familien mer naturlig, sier forsker Frøydis Strøm i Statistisk sentralbyrå (SSB), til Vårt Land.