I vår kom en målig som viste at knapt én av ti nordmenn tror at verden vil nå sitt felles mål om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030.