Nyheter

I vår kom en målig som viste at knapt én av ti nordmenn tror at verden vil nå sitt felles mål om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030.

Nå kommer en ny måling, også den utført for Norad, som bekrefter vårt dystre syn på verden:

Tre av fire nordmenn tror at andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom har fordoblet seg eller vært uendret de siste 20 årene. I virkeligheten er andelen fattige nesten halvert i denne perioden.

LES MER: Uten tro på null-mål