– Noen har en del fantasifulle bekymringer, som at setene på bussen skal bli infisert av smittsomme sykdommer. Enkelte har begynt å bruke hansker, sier overlege Trude Arnesen ved avdeling for infeksjonsovervåking i Norsk folkehelseinstitutt til NRK.