Den uavhengige tankesmia Pew Research Center satte for tre år siden i gang en stor undersøkelse i Europa der nærmere 56.000 mennesker i 34 ulike land ble spurt om sine holdninger til religion, minoriteter, selvbestemt abort, likekjønnet ekteskap og andre verdispørsmål.