60.000 menn og kvinner er blitt innvilget beskyttelse i Norge de siste ti årene, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for perioden 2005-2014. I fjor søkte over 30.000 flyktninger asyl, noe som er rekordhøyt. I år kan det komme mellom 10.000 og 100.000, sier UDI.