Vestlendinger og Oslofolk er mest villige til å kutte tiden i lufta, skal vi tro en fersk måling tatt opp av Norstat for Vårt Land. Her kommer det også fram at kvinner er mer villige til å droppe flyreiser enn menn, og at yngre er mer villige til å fly mindre enn eldre. Velgere fra typiske miljøpartier som MDG, SV og Venstre rangerer også høyt, mens Fremskrittspartiets velgere er minst interessert i å endre på sine flyvaner.