Nyheter

Nordmenn flest er positive til flyktninger som kommer til Norge­, hvis vi skal tro en fersk holdningsundersøkelse som ­Ipsos har gjennomført for Redd Barna.

1.000 personer landet rundt har blitt spurt om hva de syns om flyktningstrømmen til landet.

Ifølge undersøkelsen svarer så mange som sju av ti at de synes flyktninger bidrar til et positivt mangfold i det norske samfunnet.

Tre av fire sier de gjerne vil hjelpe flyktninger i sitt eget lokalsamfunn, og hele åtte av ti nordmenn forteller at de har vært med å hjelpe flyktninger på ulike ­måter de siste årene.