– Vi ønsker å ta tak i kjernen i problematikken, ved å legge til rette for akademiske og teologiske alternativer for ungdommen. Slik kan de rustes mot indoktrinering, sier Hamza Ansari, styremedlem i Minhaj Ungdom.