Sverige har hatt tilbodet i eitt år. Danmark i ei årrekkje.