Helseminister Bent Høie (H) skulle ha funnet ny leder til Bioteknologirådet og nytt råd i fjor, men valgte å utsette saken til KrF hadde avklart deltagelsen i regjeringen. KrF gikk inn i Solberg-regjeringen i januar, og i går ble nytt råd oppnevnt.