I dag får utenriksminister Børge Brende presentert Norads resultatrapport om bruken av ikke-statlige, sivile organisasjoner (NGO) i bistanden.