Nyhet

I dag får utenriksminister Børge Brende presentert Norads resultatrapport om bruken av ikke-statlige, sivile organisasjoner (NGO) i bistanden.

Den viser en eksplosjonsartet utvikling i antallet norske sivile bistandsaktører: Fra 34 NGO’er i 1978, til 992 organisasjoner som i fjor drev bistand med norske skattekroner (se faktaboks).

LES OGSÅ: 12 NGO’er drev bistand på én skole

Færre aktører