– I kirken snakker vi om en Johannes Paul II-effekt. Han var en frimodig forkynner og evnet å begeistre unge mennesker, sier Anne Bente Hadland, priorinne ved Sta. Katarinahjemmet i Oslo.