6. februar er Samefolkets dag. I vinter markerte storsamfunnet at den samiske kampen for urfolksrettar hadde vart i 100 år. Statsminister Erna Solberg (H) talte i Trondheim og sa at skiftande regjeringar har dei siste tiåra ført ein aktiv samepolitikk å rette opp dei negative verknadane som kom av fornorskingspolitikken.