Saka sprakk sist onsdag. Ungdoms- og lokalpolitikaren Julia Sandstø stod fram og fortalte at ho hadde blitt trakassert og forfølgt av ein eldre tillitsvalt i KrFU.