I flere omganger har det vært diskutert om Norge skal innføre et tredje kjønn – hen. Nå løftes saken igjen opp på den nasjonale dagsorden av hele ledelsen i Arbeiderpartiet. I et representantforslag ber de Solberg-regjeringen om å «igangsette et utredningsarbeid om innføring av en tredje kjønnskategori i Norge».