På en av veggene i familiens falleferdige hus henger et bilde av Jesus og disiplene som inntar sitt siste måltid sammen. Rundt nattverdsmotivet er det skriblet tett i tett med datoer og tall for inntekter og utgifter.