– Den svake norske kronen gjør at utearbeidet vårt blir mye mer kostbart. Men som en seriøs 
misjonsorganisasjon med et langsiktig perspektiv, ønsker vi ikke å gjøre store endringer på kort sikt, sier økonomileder Øystein Frøysa i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) til Utsyn.