Folkeavstemningen er over. 1.527.042 stemmekort er talt opp.