Det var historie i luften i Sør-Koreas hovedstad Seoul da Park Geun-hye ble innsatt 25. februar for fire år siden. Ikke bare var hun første kvinnelige president i et av den rike verdens mest kjønnsdiskriminerende samfunn – hun trosset også sosialt konservative konvensjoner ved å være ugift og barnløs. Til gjengjeld kom hun fra et politisk dynasti, som datter til tidligere diktator Park Chung-hee.