Skulle Norfund slutte å gjøre investeringer gjennom skatteparadiser, ville det bety at Norfund nærmest måtte slutte å gjøre egenkapitalinvesteringer i de fattigste landene i Afrika, mener Kjell Roland, direktør for Norfund, Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland.