De foreløpige resultatene fra årets kirkevalg viser at omtrent 3 prosent av velgerne stemte blankt i bispedømmerådsvalget. I tillegg kommer noen forkastede stemmer og et mindre antall stemmesedler som valgstyret er i tvil om kan godkjennes. Det endelige resultatet kan derfor bli annerledes. Det var i år første gang det var mulig å gi en blank stemme.