Sandnes kirkelige fellesråd har vedtatt at det ikke skal ansettes organister, kantorer, kateketer eller diakoner i kirkene i Sandnes som lever i homofilt samliv.