25 prosent av verdens befolkning bor nå i 66 land som enten praktiserer totalforbud mot abort eller bare innvilger abort når det står om livet for den gravide kvinnen – røde land på kartet. Det er organisasjonen Center for Reproductive Rights som følger utviklingen verden over.