– Jeg benytter meg av den rettigheten jeg har som embetsmann. Valget har både personlige og kirkepolitiske årsaker. Jeg har vært imot avviklingen av statskirkeordningen, og jeg ser at presterollen er i kraftig endring. Staten har vært en slags trygghet for samholdet og enheten i kirken, sier Martin Kildal (64), prost i Indre Helgeland prosti i Sør-Hålogaland.