– Folk som ikkje kan bli sende ut av landet må få jobbe lovleg. ­Regjeringa må innsjå at situasjonen er uhaldbar og at friviljuge som jobbar i felt ser nauda og avhjelper den ved å la folk som kan arbeide gjere det, seier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).