Nyheter

– Folk som ikkje kan bli sende ut av landet må få jobbe lovleg. ­Regjeringa må innsjå at situasjonen er uhaldbar og at friviljuge som jobbar i felt ser nauda og avhjelper den ved å la folk som kan arbeide gjere det, seier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Uavklart

Vårt Land skreiv fredag at Kirkens Bymisjon har tilsett tre papirlause etiopiarar som ikkje kan bli tvangs­returnerte til heimlandet, på sin kafé i Bodø. Det er gjennom ­bemanningsbyrået Plog AS at dei tre er tilsette på kafeen.

Desse personane har utreiseplikt etter vedtak frå UDI, men kan ikkje bli tvangsreturnerte av den norske staten. Difor bur mange av dei framleis på norske asylmottak med ein uavklart ­situasjon. Andre bur hjå familie og privatpersonar i Norge.