De siste tre årene har misjonsorganisasjonen Normisjon hatt et underskudd på totalt 50 millioner kroner. I oktober møttes landsstyret, blant annet for å drøfte hvordan budsjettet kan komme i balanse.