Nyheter

Det var så jevnt at tellekorpset måtte settes inn på Ap-landsmøtet lørdag ettermiddag. Men fintellingen viste at ledelsen gikk på et nederlag. Nå går Arbeiderpartiet inn for å fjerne K'en i skolens livssynsfag, KRLE. 

Før avstemningen gikk flertallet i redaksjonskomiteen inn for sentralstyrets innstilling om å beholde K'en i KRLE-faget. Både partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik hadde dagen før tatt talerstolen i bruk for å appellere om flertall for KRLE.

AUF nektet derimot å gi seg.

Da heller ikke den viktige redaksjonskomiteen som sluttforbereder vedtak ikke lot seg forene om livssynsfaget, tok AUF-nestleder Ina Rangønes Libak dissens i komiteen. Fra talerstolen leverte hun et flammende forsvar for å fjerne K'en før avstemningen.