– Det var begynnelsen på selvransakelsen i Østerrike etter annen verdenskrig. Og den kom 30 år for sent, sier Pål Veiden. Han er samfunnsforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Østerrike-kjenner.