Internrevisjonen i Nav presenterer torsdag en rapport om trygdeskandalen.

Gruppen har snakket med over 50 personer, i et forsøk på å kartlegge hva som skjedde i forbindelse med innføringen av EØS-forordningen i 2012 og trygderettens kjennelse fra 2017.

Mangelfull EØS-kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon er årsakene til Nav-skandalen, ifølge Navs rapport.

Fokus på å rydde opp

Sigrun Vågeng sier på pressekonferansen at fokuset nå er å rydde opp, og at årsaken er en tolkning av at norsk rett gikk foran EØS-reglene.

– Dette var den store kollektive feiltolkningen, sier Vågeng.

Status på opprydningsarbeidet nå er at de har 50 personer som jobber dedikert med opprydningen.

– Vi har startet med de alvorligste sakene, altså personene som er domfelt og anmeldt, sier Vågeng.

Vågeng blir 70 år gammel i 2020, og hun vil bruke de månedene hun har igjen i yrkeslivet på å sette et verdig punktum, såframt hun har statsrådens tillit.

– Mitt ansvar

Vågeng er tydelig på at de burde forstått omfanget tidligere.

– Straks vi var trygge på lovfortolkningen, gikk vi ut med det, sier hun.

48 personer kan ha blitt urettmessig dømt for trygdesvindel. Dommene seg om trygdeytelser for 16 millioner kroner, ifølge Klepp.

– Feil av denne typen krever målrettede tiltak, vi kan ikke risikere å svekke det daglige arbeidet, sier hun.

Vågeng sier de nå oppretter en ny juridisk avdeling i etaten, som skal være en overordnet autoritet på juridiske spørsmål. De skal også forbedre ytelsesavdelingen, og bedre samhandlingen med departementet.

– Det er mitt ansvar at vi rydder opp i det rapporten har avdekket

MER OM NAV-SKANDALEN

Nav-skandalen: «Tiltalte opplevde det etterhvert som vanskelig å ta telefon, åpne posten og åpne e-poster»

Støre: Hauglie er ansvarlig. Opposisjonen jobber med Nav-skandalens farlige spørsmål

Statsministeren og statsråden ber Nav-ofrene om unnskyldning