Helt siden starten av president ­Donald Trumps ­valgkampanje før presidentvalget i 2016, har hat­kriminalitet mot muslimer økt. Særlig i fylker der ­befolkningen er svært aktive på Twitter. Det viser foreløpige funn fra en pågående studie ved Universitetet i Warwick i Storbritannia der ­forskere har ­analysert FBIs ­ukentlig, ­registrerte hatkrimsaker mot muslimer.