– Det er mye i dagens struktur som må forandres. Vi kommer ikke til å foreslå en kompromissløsning som alle er fornøyd med, sier Morten Müller-Nilssen, leder for hovedutvalget for kirkelig organisering og konserndirektør for organisasjon og stab i Vy.