Nylig skrev Vårt Land at prester tolker taushetsplikten så strengt at de tror de må tie. Leder for Presteforeningen, Martin Enstad, sa at mange prester var usikre på forholdet mellom taushetsplikten og den såkalte avvergeplikten (se faktaboks).