– Den gammeldagse forståelsen er at seksualitetsundervisning handler om sex, og å forebygge seksuelt overføre infeksjoner og uplanlagte graviditeter. Vi ser det som en livslang prosess som i skolen bør starte i første klasse, sier Nora Mehsen, rådgiver i Sex og Politikk.