– Det å være prest på heltid gir en større mulighet til å tjene menigheten bedre, tenker jeg. Det å få godkjenning på «pakken» Einar Strøm betyr også at kona og jeg får bære med oss vår visjon inn i dette arbeidet, skriver Einar Strøm til Vårt Land.