– Likestillingsutviklingen gikk lenge sakte i Den norske kirke. I en tid før tusenårsskiftet skjedde det store omveltninger som plasserte kvinner i ledende stillinger på flere samfunnsområder. Da var kirken fremdeles mannsdominert og hadde høylytte diskusjoner om kvinnelige prester, sier Mari Teigen, leder for Core, senter for likestillingsforskning, ved institutt for samfunnsforskning.