Muslimske foreldre i Sveits kan ikke nekte å sende sine døtre til svømmetimer der også gutter deltar, fastslår Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.